Europese steun voor de Stadsgarage

Europese steun voor de Stadsgarage

De Stadsgarage Haarlem krijgt extra ondersteuning voor haar programma dat het succes van sociale ondernemingen vergroot. Samen met partners in Leuven, Gent en Brighton ontwikkelt de Stadsgarage een nieuwe methode die ondernemers in Haarlem en daarbuiten helpt om maatschappelijke onderwerpen op een bedrijfsmatige manier aan te pakken, ook wel sociaal ondernemen genoemd. De Stadsgarage is een initiatief van het Seinwezen.

“Sociaal ondernemen is een belangrijk nieuw middel om maatschappelijke problemen aan te pakken, zowel in Nederland als Europa”, zegt Baud Schoenmaeckers, mede-initiatiefnemer van De Stadsgarage Haarlem. De Stadsgarage helpt Haarlemmers om hun ideeën voor een betere stad tot uitvoering te brengen. Zij brengt Haarlemmers met ideeën bij elkaar, verbindt partijen en volgt deze. De Stadsgarage ondersteunt de partijen om resultaat te bereiken. “Sociaal ondernemen houdt in dat je maatschappelijke problemen op een bedrijfsmatige manier aanpakt”, zegt André Brasser, mede-initiatiefnemer van De Stadsgarage. “In de praktijk halen veel initiatieven het niet omdat ze tegen obstakels oplopen zoals gebrek aan financiering en klanten, hinderlijke regelgeving en gemis aan organisatievernuft.” 

 

De Stadsgarage, een initiatief van het Seinwezen, vormt het samenwerkingsverband met de Sociale Innovatiefabriek (Brussel), De Punt (Gent) en Care Coops (Brighton, Engeland). SSENT wil het succes van sociale ondernemingen vergroten en hen helpen duurzame innovaties verder op te zetten. “Denk bij duurzame innovaties aan het opzetten van een energiecoöperatie, voor gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Of een zorgcoöperatie, of werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in bijvoorbeeld nieuwe horecavoorzieningen,” zegt Brasser. SSENT brengt de ervaringen van sociale ondernemingen bij elkaar en haalt daar methodes uit die de organisaties kunnen gebruiken om succesvoller te worden. In een gezamenlijk platform traint SSENT de ondernemingen, passen de ondernemingen de methodes toe en wisselen ze deze uit. 

 

De subsidie van INTERREG maakt het mogelijk het project verder uit te werken. Als deelnemer van INTERREG kan SSENT uit een bredere bron van ervaringen putten, om kennis op te doen, te netwerken en zo succesvoller te worden. 

 

Ondersteuning vanuit Provincie Noord-Holland 

Behalve SSENT ontvangt een ander Noord-Hollands project subsidie uit het programma: DOC2C. DOC2C richt zich op duurzame technologieën voor het zuiveren van (toekomstig) drinkwater in kustgebieden. Zo onderzoekt het meerdere innovatieve technologieën en zorgt voor doorontwikkeling ervan. Het project is een samenwerking van PWN Technologies met drinkwaterbedrijven en kennisinstellingen in Engeland (South West Water), België (De Watergroep), Frankrijk (Universiteit van Lille) en Nederland (TU Delft). 


Het is voor het eerste dat Noord-Hollandse partijen subsidie uit het programma ontvangen. “De provincie Noord-Holland heeft intensief gelobbyd om toegang te krijgen tot dit Europese subsidieprogramma. De start van Noord-Holland in dit programma is succesvol en maakt duidelijk waarom toegang tot deze Europese subsidie van belang is. Wij stimuleren dan ook deelname aan INTERREG met cofinanciering en dragen hiermee bij aan belangrijke thema’s als innovatie, koolstofarme technologie, klimaatproblematiek en groene groei. Wij zijn er trots op dat Noord-Hollandse projecten subsidie ontvangen”, zegt Cees Loggen, gedeputeerde Noord-Holland, in een persbericht van de Provincie Noord-Holland.

By |februari 15th, 2016|Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Europese steun voor de Stadsgarage

About the Author: